DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no6_page3_letters.html


LETTERS

 

                                                                                     

January 22, 2003

 

Sa Damayan-Buluseño, Inc.

 

            Nagsurat tabi aco para ipaabot sa Damayan-Buluseño an pag-umaw san canira regalo sa mga pobre na pamilya san Christmas.  Mayad kay nadomdoman nira an mga nagititios na Bulusanon.

            Kaya hamoc an listahan san DSWD hali sa mga kapitan kaya dire man nahatagan an iba na totoo na pobrehon con dire nagboto sa kanira san election.

            Kun pwede tabi ibutang sa Gazette an ngaran san mga nasa listahan san DSWD para maaraman san publico.  Salamat.

                                                                                                                                

(Sgd.) CELESTINO FURIO

 

(Only a vigilant citizenry can correct malpractices of people whether they be in the government, church, NGO or elsewhere.  DSWD, please take note.  DBI)

 

*******

 

                                                                                                                       

San Isidro, Bulusan, Sorsogon

 

Sa Damayan-Buluseño, Inc.

 

            Buong puso kaming nagpapasalamat sa tulong na ipinagkaloob ninyo upang makapag-aral sa kolehiyo ang anak naming si Liezel.

            Masaya kami dahil natupad ng aming anak ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral.

            Nakahanda po kaming tumulong  sa abot ng aming makakaya upang suklian ang inyong kabutihang loob.

            Ipinapaabot din po namin ang taus-pusong pasasalamat sa aming sponsor na si Gaudencio A. Manimtim, Jr.

            Dalangin namin na lalong tumibay ang samahang ito upang lalong dumami ang matulungang maralitang Buluseño.  Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang Damayan-Buluseño upang matupad ang layunin nitong umunlad ang bayan ng Bulusan.

 

                                                       

 

Nagpapasalamat,  

                                                           

G. Romeo at Gng. Florenia Fullon

 

 

*******

 

 

20 January 2003

 

Mr. Rogelio F. Fuentes

President, Damayan-Buluseño, Inc.

            Thru:    Mr. Juan G. Galindes

                        Local Coordinator, DBI

                        Bulusan, Sorsogon  

Dear Sir:

            Greetings!

            We would like to acknowledge receipt of 1 unit wall clock from your charitable organization.  Said wall clock is now being used at the Municipal Social and Welfare Development Office, Bulusan, Sorsogon.

            In behalf of our local indigent clients we would like to extend our heartfelt thanks for all the gifts you sent through our office.  For this year we were able to serve 826 indigent families out of the 43 boxes of assorted goods sent by your organization.

            Thank you so much and more power.

 

Very truly yours,

Marian Zusie R. Carranza, RSW

Social Welfare Officer III

                                                                                                                          

 

 

 

   

 

Vol. XV No. 6 (January-February 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved