DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no7_page3_batobato.html


BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

 

“Si Papay nan si Mamay – Sadto/Niyan”

 

Sadto, ehemplo sira sin mag-asawa na matiwasay,

Magayon an pag-upod an ugali nira magkabagay.

Niyan, bihira an adlaw na di sira nagpapasuhay,

Sugad sin kuting nan ayam si Papay nan si Mamay.

 

Sadto, inuurgulyo sa mga tawo si Papay ni Mamay,

Kay masculado an lawas, talagang macho na tunay.

Niyan, naraw-ayon na siya kon Papay na makisabay,

Sa taba niya sugad sin tapayan sa kalye si Papay.

 

Sadto, inuurgulyo si Mamay sa publiko ni Papay,

Magayon, coca-cola an lawas kaya di kinaraw-ay.

Niyan, wara na dobdob, an tuda duwa na laptukay,

Matapsi na kay puro bilbil nan pus-on si Mamay.

 

Sadto, permi makarinyuhon kon Papay si Mamay,

Kay malinigon an lawas, an personalidad bisay.

Niyan, habo rumani kon Papay nagpupulay-pulay,

Pihado hali maglimugmog sin sioktong si Papay.

 

Sadto, dahil permi mahamot mahinarukon si Papay,

Permi bag-o magkarigos, an olor lukop sa balay.

Niyan, napiritan humarok kon hubog sa tanduay,

Kay seminal an karigos kaya, maanghulon si Mamay.

 

Sadto, naawaon an mga amiga niya sa kon Mamay,

Kay sikat magsayaw si Papay kaya wara nasabay.

Niyan, di na puede mag boogie kay an kiwa maluway,

May daku-dako na alkansiya na sipit si Papay.

 

Sadto, an buhok niya naruya hapruson ni Papay,

Lalo kon hali magdakdak sin kadlom bag-o nanudlay.

Niyan, bihira magkarigos kaya, an buhok di bisay,

Sugad sin may tagahan sin manok sa ulo si Mamay.

 

Sadto, dahil di siya parainom naruyag si Mamay,

Diri nagayod natadi sin marka demonyo o tanduay.

Niyan, nainiton siya kay si Papay permi nakitagay,

Nasuka nan naihi pa sa kama, bagraon na si Papay.

 

Sadto, paglakaw permi akbay kon Mamay si Papay,

Inuurulyo niya an gayon ni Mamay na “makatulo-laway”.

Niyan, naraw-ay si Papay na sa kaniya makisabay,

Kay 200 libras na sugad kono sin elepante si Mamay.

 

Sadto, apurado sa pag-uli hali sa trabaho si Papay,

Trangkilo kono an pamati niya kon nasa kanira balay.

Niyan, kon nasa balay sugad kono siya sin makapay,

Dahil matabilon, sugad sin mataraka kono si Mamay.

 

Sadto, lips to lips kon humarok kon Papay si Mamay,

Mahamot kono an hinangos, sugad siya kono sin nalumay.

Niyan, habo humarok sa hiwa kay nahadok mahimatay,

Dahil bihira na mag “toothbrush” nagmamama pa si Papay.

 

Kon gusto nira na bumalik an relasyon na matiwasay,

Ibalik nira an panahon na an ugali nira magkabagay.

Basi malikayan an permi na paghiran nan pagpasuhay.

Nan mabalik sa dati na pag-upod si Papay nan si Mamay.

 

 

Vol. XV No. 7 (March - May 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved