DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no7_page3_letters.html


LETTERS

 

Madlawon, Bulusan, Sorsogon

April 30, 2003

To: DBI

Ipinapaabot po namin ang aming pasasalamat kay Maj. General Cesar Fortuno. 

Siya ang naging daan para mapabilang ang aming anak na si Marlon sa  mga nagsipagtapos na pinagkalooban ng scholarship ng La Tondeña Foundation, Inc.

Sa pamamagitan nila natupad ng aming anak ang kanyang pinapangarap na makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo.

Nagpapasalamat din po kami sa La Tondeña Foundation, Inc. at higit sa lahat sa Panginoon.

Patnubayan ng Panginoon kayong lahat na nagmalasakit at tumulong sa kapwa lalo na sa mga mahihirap.

Taos-Pusong Nagpapasalamat,

G. at Gng. Santiago Rabulan

*******

Sa Damayan-Buluseño:

Boot ko ipaabot sa Damayan-Buluseño an ako pagpapasalamat sa hinatag na suporta sa ako, sa pagpa-eskwela sa sobrena ko na si Salvacion Gardon, na makatapos na sa kolehiyo.  Boot ko man ipaabot an pagpapasalamat ko sa kanyang anonymous sponsor sa pagdomdom sa sulod sin upat kataon.

Para sa ako, ini na organisasyon na Damayan-Buluseño nagsisirbe na masarig na tulay na balyuan sin mga pobre na Bulusanon na mapaayad an mutang.

Salamat man sa intero na naghinguha na magkamayon sin Damayan-Buluseño, sa mga tawo na sa likod sini na organisasyon an pagmakulog nira na hasta niyan padagus ang pagdalagan sini na organisasyon.

Dios mabalos.

Rosario G. Futalan

*******

Bulusan, Sorsogon

April 16, 2003

To all Good Hearted Bulusanon

Through: Mr. Rogelio F. Fuentes

President, DBI, Manila

Dear People with Soft Hearts:

I am Joan Gallanosa-Marcos, daughter of Mr. & Mrs. Leonilo S. Marcos of Mabuhay, Bulusan, Sorsogon.  I graduated from Bulusan National High School with honors.  At present, I am faced with the dim prospects of not being able to pursue my dream – that of finishing a college degree.  I passed the entrance examination at the Bicol University but my family does not have the resources with which to support my college education.

I am appealing to kind-hearted Buluseños and I hope the scholarship program of Damayan-Buluseño can come to my assistance.  In return I promise to study hard and hope to help others too in the future once I finish a college degree and land a job.

Thank you for giving a little time to read my letter.  I pray to God to touch the heart of someone and give me a chance to further my studies.

God bless!

Joan G. Marcos

 

*******

To all DBI Staff and Sponsors:

In behalf of all the scholars, I would like to extend my heartfelt thanks to all the staff of Damayan-Buluseño, Inc.; likewise to all the sponsors.  May our Almighty God bless you.

We thank you all for supporting us financially in our college studies, and for all your sacrifices.  Thank you so much.

Keep up the good work and more power!  

Lea Balderama

Scholar

 

 

Vol. XV No. 7 (March - May 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved