DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no8_page3_batobato.html


 

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

 

"Daraga - Sadto/Niyan"

 

Sadto, siya an imahen sin tunay na Pilipina

Inuurgulyo pa na kalahi siya ni Maria Clara

Niyan, kinaraw-ay na siya san kaniya pamilya

Iba na an ugali, may bisyo na an ato daraga

 

Sadto, halaba an buhok niya, pino an mga kiwa

Mahinhin, an sul-ot permi halaba na bestida

Niyan, de-maong, kapado an buhok, tomboy na

Siga-siga an porma, butangera na an ato daraga

 

Sadto, permi serado an sul-ot niya na blusa

May kamison pa para matakpan an dobdob niya

Niyan, hababaon an lu-ang san bado, wara bra

Malukso na an duwa na melon san ato daraga

 

Sadto, masunudon siya sa mga magurang niya

Disidido mag-adal, maparanga, wara barkada

Niyan, puro lakwatsa kaya imbes na diploma

“Birth Certificate” an nakuwa san ato daraga

 

Sadto, an kalson niya an inaarmidol na katsa

Natatakpan intero an hita hanggan pusod niya

Niyan, kapidaso hamok kaya, an agtang luwas na

San ataman na pusiw na sipit san ato daraga

 

Sadto, awat na panahon mientras simbagon niya

An lalake na nag-iintres maski namuoton siya

Niyan, sinisimbag tulos sabay suko san bandera

Kaya, pag kinasal busdat an tiyan san ato daraga

Sadto, an insusul-ot patadyong kon nasayaw siya

San Pandanggo sa Ilaw na inuumaw san mga turista

Niyan, naka-burles sa tono san spaghetti na kanta

Pataas, pababa an iri-od san lubot san ato daraga

 

Sadto, kaya siya kinukuwa na maging artista

Dahil magayon, maaram umarte, mayad kumanta

Niyan, nagiging artista maski sobra na boba

Nabukaka tulos, bomba star na an ato daraga

 

Sadto, kontra niya an shabu nan san marijuana

Habo siya maging “addict” san nano man na droga

Niyan, dahil bangag, pag hinapot “Game Ka Na Ba?”

Insiguida “Game Na!”, an simbag san ato daraga

 

Sadto, kontento na siya sa natural na hitsura

Diyo hamok na koloretes nan pahamot tama na

Niyan, an iba-iba na parte san lawas retokada

Gunayon, nagpa “general overhaul” an ato daraga

 

Sadto, kon nahali iniimod an mga nasa bag niya

Sinisiguro na nasa sulod an rosaryo nan nobena

Niyan, kon wara man yuon na duwa diri mahalaga

Importante an “condom” nan tableta sa ato daraga

 

Kaya, mao ini an gusto ko ipasabot sa kaniya

Na maski pa niyan nagbag-o na an panahon ta

Diri man guihapon paglimutan na siya Pilipina

Para ikaurgulyo uli san pamilya an ato daraga

 

 

Vol. XV No.8 (June - August 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved