DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no9_page2_batobato.html


BATU-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

 “Soltero – Sadto/Niyan”

 

Sadto, maski bata pa respetado siya san mga tawo

Dahil responsable, an pamilya siya an inuurgulyo

Niyan, dahil sa kaniya an pamilya niya problemado

Nagbag-o na an ugali nan pagkatawo san ato soltero

 

Sadto, wara nagayod siya sin maski nano na bisyo

Diri nasasangkot sa kaso kaya an buhay trangkilo

Niyan, dahil sa shabu sa “death row” siya kandidato

Dahi nang “rape” sin gurang na babaye an ato soltero

 

Sadto, gusto niya maka-irog man san kaniya iniidolo

Kaya, an buhok niya kapado kapareho ni Aguinaldo

Niyan, an buhok halabaon di maaraman an kapareho

Di man puede si Kristo kay bunghagon an ato soltero

 

Sadto, sa barayle an sayaw niya puro pang romantiko

Magayon mag-cha-cha, boogie, paso-doble nan tango

Niyan, an sayaw niya palukso-lukso, pasirku-sirko

Kaya, bari an li-og nan tuhod, baldado an ato soltero

 

Sadto, pagkaaga nagdadanon sa ama sa mga trabaho

Nagbabante, nangahoy o nasa pasakay nag-aarado

Niyan, pagkaaga nanudlay sa atubangan san espeho

Sigue na an pagayon, kulibangbang na an ato soltero

 

Sadto, para mag-ogma pagkagab-i sa salonan deretso

Pasayaw-sayaw, painom-inom, may ka-“table” na GRO

Niyan, pagkatutnga, nakabestida, yadto na sa kanto

Kay masignit sin tin-edyer na guapo an ato soltero

 

Sadto, lalake na lalake siya, macho nan maskulado

Wara sin sinabi sa kaniya si Erap o Fernando Poe

Niyan, kon may mga naghahapot kon bakla siya kono

Di ako bakla “girl” ako, an simbag san ato soltero

 

Sadto, dahil magayon an tindog nan talagang guapo

Kinukuwa siya na magkonsorte sa Sta. Cruz de Mayo

Niyan, di na siya puede kay an situasyon nagkambyo

Dahil an inpaparada na Reyna Elena an ato soltero

 

Sadto, an maging pulis o militar an kaniya gusto

Dahil ini kono an pang-tunay na lalake na trabaho

Niyan, gusto maging padi kaya sunulod sa seminaryo

Dahil sa parokya makapili sin “papa” an ato soltero

 

Sadto, popularon siya sa pagiging tunay na gigolo

Nagbibilang siya sin mga babaye, talagang palikero

Niyan, nagpa-“sex change” mapakasal sa papa na macho

Dahil gusto kono maging “tanging ina” san ato soltero”

 

Sadto, an tugon sa kaniya mga sobrena nan sobreno

An dapat igahoy sa kaniya si Manoy Engracio

Niyan, pag ginahoy sin Manoy diri na niya gusto

Nahiyom kon an gahoy “Manay Grace” sa ato soltero

 

Sa intero na magurang ini an mensahe ko sa iyo

Kon gusto na an bata na lalake dumako na macho

Bata pa irayo sa mga kulibangbang nan mga bisyo

Basi diri magkunday o maging adik an iyo soltero

 

Vol. XV No.9 (September - October 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved