DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol16no2_page2_batobato.html


BATU-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

“Eleksyon – Sadto/Niyan”

 

Sadto, an panahon san pagboto talaga trangkiluhon

Nakasiguro an mga botante kay an proseso magayon

Niyan, duda an mga tawo kay daghan an tentasyon

Na nakapalibot sa presinto kon adlaw san eleksyon

 

Sadto, an mga nakarehistro nasa address nan lokasyon

San kanira istaran maski sira hanapon nan kadtuon

Niyan, rehistrado pa an awaton na na mga nakalubong

Kaya daghanon na mga kalag an nakaboto kon eleksyon

 

Sadto, dahil san paagui na pagboto na malinigon

Kaya an mga kandidato na napierde magaan na akuon

Niyan, pakabilang san mga boto an protesta daghanon

Dahil san dagdag-bawas nan dayaan na uso kon eleksyon

 

Sadto, nagana an kandidato maski na siya pobrehon

Dahil sa integridad an mga tawo siya an gustuhon

Niyan, maski wara sin integridad basta makuartahon

Na pangsabrag sa mga botante sa adlaw san eleksyon

 

Sadto, pakabilang san boto an mga kandidato masunudon

Sa nagiging resulta kay an mga tawo an may desisyon

Niyan, an mga napierde may dahilan na pangkonolasyon

Na kaya diri nakaluwas kay dinaya kono siya sa eleksyon

 

Sadto, an mga opisyales na an rekord nira malinigon

Binoboto uli sa puesto para an serbisyo padaguson

Niyan, maski na an mga nahimo nira talaga magayunon

Kon wara sira sin kuarta bokya sira sa eleksyon

 

Sadto, an mga opisyales na sa puesto nakabalikon

Kon maraot an himo an mga tawo sa kanira habuon

Niyan, sigurado makabalik uli an mga mandarambong

Dahil sigurado dako an lagay sa adlaw san eleksyon

 

Sadto, habo an mga tawo san kandidato na makuartahon

Kon sa publiko an tunay na pagkatawo niya marauton

Niyan, maski na hold-upper, kidnapper nan makawaton

Basta daghan an datung “flor de bot” siya sa eleksyon

 

Sadto, an honesto na kandidato an ngaran mahamuton

Maski wara sin kuarta an mga tawo siya an paganahon

Niyan, diri na puede an honesto kon wara pakomkom

Lalo kon an kalaban ribo an panghatag sa eleksyon

 

Sadto, an mga kandidato may inadalan nan madunong

Kon nakaluwas nakaintindi san kanira dapat himuon

Niyan, sigurado luwas kon may panggasto na milyon

An kapay sa Mandaluyong na makandidato sa eleksyon

 

Sadto, an kandidato na nadakop magdaya naraw-ayon

Inaako an sala niya nag-aayo dispensa na patawaron

Niyan, an mga dayaon nag-uurgulyo pa nan maganyahon

Diri na bale an dignidad basta gana sira sa eleksyon

 

Niyan, mientras kita bumoto ato ngon-a pakaisipon

An magiging panahon san mga masunod ta na henerasyon

Tukduan ta an mga dayaon na kandidato sin leksyon

Kuwaon an kuarta iboto an mayad niyan na eleksyon

 

Vol. XVI No.2 (March  - April 2004)

Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved